En

Hakkımızda

Türev Çelik Ürünleri; çelik üretimi açısından Uluslararası Kalite Standartları referanslarıyla üretim yapılan standart çelik ürünleriyle birlikte; farklı müşteri amaçlarına da çözüm olabilecek, özel çelik ürünlerinin tedarikçisi olan ve tüm çelik gruplarında yerel ve uluslar arası üreticilerden doğrudan temin şeklinde hizmet veren bir ticaret firmasıdır. Aracı ticaret firmaları ile doğrudan tedarik ilişkisi kurulmamaktadır.

Türev Çelik Ürünleri ekip kökenleri; sıcak hadde prosesleri ve soğuk çekim prosesleri gibi çeliğin ana üretim metodlarının farklı uzmanlıklarına dayanır. Ekibimiz çalışma zamanının büyük bir kısmını; yeni pazar olanakları, çelik standartları ve uluslar arası çelik üretim yeniliklerinin müşteri üretim imkanlarına olası etkilerini araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile geçirmektedir. Bu şekilde firmamız, pazar ve teknik bilgisini sürekli güncellenen bilgilerle genişletmektedir.

Müşteri firmaların ürün, standart, ebat ve miktarlarına yönelik tüketim bilgileri, merkezimizde oluşturulan veri madeninde sürekli işlenerek benzer tedarik noktaları arasında korelasyonlar oluşturulmaktadır. Lojistik ve ürün temini açısından en düşük stok, en uygun teslim ve hizmet modelleri hesaplanarak müşteri tedarik alışkanlıkları ve talepleri birlikte yönetilmektedir.

Ana stratejimiz; müşteri firmalarımızın üretim proseslerini ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, "doğru standartlarda çelik malzeme seçimi veya özel çelik tercihleri ile birlikte kullanılan çeliklerde malzeme optimizasyonunun sağlanması, müşteri ürün kullanım miktarlarına ilişkin doğru dataların oluşturulması, tedarik bilincinin geliştirilerek stok maliyeti, personel ve bağlı finansal maliyetleri gibi müşteri girdi maliyetlerinin düşürülmesi" olarak özetlenebilir.

Tedarik olanakları açısından; yönetim merkezlerinden farklı ülkelerde üretim faaliyeti olan firmaların, yine diğer ülkelerdeki kendi üretim noktalarına veya fason üretim yaptırdıkları tedarikçilerine, transit ticaret şeklinde 55 ülkede doğrudan hammadde veya yarı mamul çelik malzeme teslimleri yapılabilmektedir.